Webmail
 
 
 
Latest News
 
कोरे अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांची निवड (दै. लोकमत..०४.०७.२०१९..बातमी क्र.०८) वर्ष-१९-२०
कोरे अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांचा प्रकल्प प्रथम (दै. सकाळ..०४.०७.२०१९..बातमी क्र.०७) वर्ष-१९-२०
कोरे महाविद्यालयाच्या ९६ टक्के मुलांना नोकरी (दै. लोकमत..०३.०७.२०१९..बातमी क्र. ०६) वर्ष-१९-२०
कोरे अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांची निवड..(दै. सकाळ..२९.०६.२०१९...बातमी क्र.०४) वर्ष-१९-२०
कोरे अभियांत्रिकीच्या आठ विद्यार्थ्यांची निवड (दै. तरुण भारत..२६.०६.२०१९..बातमी क्र. ०३) वर्ष-१९-२०
कोरे अभियांत्रिकी'च्या २३ विद्यार्थ्यांची निवड (दै. सकाळ..०२.०४.२०१९..बातमी क्र. १४३) वर्ष-१८-१९
कोरे अभियांत्रिकीच्या प्रसन्नजीत चव्हाणचे यश (दै. तरुणभारत..२६.०२.२०१९..बातमी क्र. ११४).. वर्ष-१८-१९