Webmail
 
 

 

RESULT ANALYSIS

 

 

B. E. Rankers (2016-17)

 

Sr. No. Name of Student % Obtained Rank
1 Joshi Prajakta Pradip 76.31 I
2 Desai Jyoti Ramesh 73.31 II
3 Patil Tushar Prakash 71.88 III
4 Buva Vinayak Dagadu 71.69 IV
5 Chavan Rutuja Hindurao 71.38 V

 

 

B. E. Rankers (2015-16)

 

Sr. No. Name of Student % Obtained Rank
1 Patil Digwijay Babaso 80.47 I
2 Kamble Abhinav Bharat 77.53 II
3 Sankpal Vishwaraj Adagonda 76.94 III
4 Patil Pranav Balkrishna 76.82 IV
5 Bandal Vishal Umaji 76.71 V

 

 

B. E. Rankers (2014-15)

 

Sr. No. Name of Student % Obtained Rank
1 Swanat Pranav Vijay 73.65 I
2 Mane Rajendra Dagadu 73.59 II
3 Umarane Sunil Maruti 73.58 III
4 Todkar Ajay Anil 72.65 IV
5 Ghatage Prithviraj Pralhad 72.47 V

 

 

B. E. Rankers (2013-14)

 

Sr. No. Name of Student % Obtained Rank
1 Bondre Vikram Yashwant 77.23

I

(UNIVERSITY RANK- III)

2 Maskar Vijay Ramchandra 77.18 II
3 Sadavarte Gourav Shantaling 77.06 III
4 Ghulanawar Rahul Basawani 75.65 IV
4 Shinde Ganesh Manik 75.65 IV
5 Maner Juned Aslam 75.18 V

 

 

B. E. Rankers (2012-13)

 

Sr. No. Name of Student % Obtained Rank
1 Patil Vishwjit Bharat 76.00 I
2 Koli Mahesh Dattatraya 75.88 II
3 Patil Namdev Tanaji 74.82 III
4 Patil Amol Vishnu 74.71 IV
5 Todkar Nitish Shivaji 72.71 V

 

 

B. E. Rankers (2011-12)

 

Sr. No. Name of Student % Obtained Rank
1 Ravaluche Vineet B. 74.00 I
2 Patil Prashant  A. 73.29 II
3 Hugge Suraj Sunil 72.82 III
4 Kekare Vishal S. 71.52 IV
5 Patil Swapnil Ashok 71.29 V